Utworzenie Punktu Przedszkolnego „U misiaczka przedszkolaczka” w Białym Borze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-023/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Biały Bór

Wartość ogółem: 386016,28

Wydatki kwalifikowalne: 386016,28

Dofinansowanie: 347414,65

Dofinansowanie UE: 328113,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Biały Bór

NIP beneficjenta: 6731775813

Kod pocztowy: 78-425

Miejscowość: Biały Bór

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

centrum kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, projekt września, znajdź wymienione kościoły na planie centrum poznania, praca urząd marszałkowski rzeszów, urząd miasta katowice zamiana mieszkań, promyk nadziei 159, aplikacja carefour, behap bud, departament dróg i transportu, notarialne ustanowienie opiekuna prawnego osoby starszej, zasada zrównoważonego rozwoju, unia hrubieszów, podjazd dla wózków inwalidzkich przepisy, chińskie koluszki, jaki pies, kontrast krzysztof koc, kto dostał pomoc z tarczy, z-06 za 2020, zmpsiś, powiatowy urząd pracy nowy targ

yyyyy