Uwierz w siebie a okaże się, że to Ty jesteś najlepszy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-099/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Kluczbork

Wartość ogółem: 140151

Wydatki kwalifikowalne: 140151

Dofinansowanie: 140151

Dofinansowanie UE: 119128,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Kluczbork

NIP beneficjenta: 7511658419

Kod pocztowy: 46-200

Miejscowość: Kluczbork

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

działalności, rozwiń w wypracowaniu liczącym ok 200 słów, rośnie, ochab, unia europejska gospodarka, 43 ztm kielce

yyyyy