Uwierz w siebie, postaw na siebie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-284/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Majdan Królewski

Wartość ogółem: 74730

Wydatki kwalifikowalne: 74730

Dofinansowanie: 65490

Dofinansowanie UE: 63520,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Majdan Królewski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim

NIP beneficjenta: 8141533487

Kod pocztowy: 36-110

Miejscowość: Majdan Królewski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

gyncentrum sosnowiec covid, 149 promyk nadziei, audyt obywatelski nowe odcinki, zasoby naturalne ukrainy mapa, wadium ile procent, siec 34

yyyyy