Uwierz w swoje możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-007/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Rogowo

Wartość ogółem: 35000

Wydatki kwalifikowalne: 35000

Dofinansowanie: 35000

Dofinansowanie UE: 29750

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

NIP beneficjenta: 5731178057

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

alokacja środków, wilkolaz, jak zmniejszyć ikony w windows 10, podanie o zmianę stanowiska pracy wzór chomikuj, srodowisko miejskie, szukam firmy, okręgowy urząd miar w łodzi, podział infrastruktury, jakichkolwiek pytań

yyyyy