Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-094/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Myszków

Wartość ogółem: 1473103,63

Wydatki kwalifikowalne: 1473103,63

Dofinansowanie: 1473103,63

Dofinansowanie UE: 1252138,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Myszków

NIP beneficjenta: 5771952646

Kod pocztowy: 42-300

Miejscowość: Myszków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

cetrum, cavaliada poznań 2021 transmisja, upl 2019, gdyby wybory miały coś zmienić to dawno zostałyby zakazane

yyyyy