Vademecum nauczania w klasach początkujących

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-012/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Dwikozy

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W GIERLACHOWIE K/SANDOMIERZA

NIP beneficjenta: 8641949280

Kod pocztowy: 27-600

Miejscowość: Sandomierz

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

vesta wrocław, druk pb 5, prof sagan, wyrób wyeliminowany z eksportu, pup opatów, w polityce niezależna wiadomości, kontraktacja gęsi 2021, ile jest państw europy, powiatowy urząd pracy grudziądz, wyjaśnij dlaczego udział poszczególnych typów elektrowni, komisja europejska polska, jak zablokować strony dla dorosłych w laptopie, zagnańska 27 kielce punkt szczepień

yyyyy