„W drodze do kariery – szanse na lepszą przyszłość” – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-258/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1747663,7

Wydatki kwalifikowalne: 1747663,7

Dofinansowanie: 1747663,7

Dofinansowanie UE: 1485514,15

Nazwa beneficjenta: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie

NIP beneficjenta: 8191401405

Kod pocztowy: 38-100

Miejscowość: Strzyżów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

wittkowicz, www.życie gostynia, własna, ul kluczborska kraków, mieszkańców, pup krosno odrzańskie, sprawozdanie z zamówień publicznych 2021 wzór, kujawsko-pomorskie z ostatniej chwili, pfron programy, dofinansowanie do zalozenia wlasnej dzialalnosci, gmina rzepiennik strzyzewski, iii profil pomocy, protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej, urzad pracy kedz, dokument us 7, natematpl, czy człowieczeństwo można ocalić w każdych warunkach, projekt 333, na sukces, oxipac

yyyyy