Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-115/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Siemień

Wartość ogółem: 92869,9

Wydatki kwalifikowalne: 92869,9

Dofinansowanie: 81679,9

Dofinansowanie UE: 69427,92

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro

NIP beneficjenta: 5391396908

Kod pocztowy: 21-220

Miejscowość: Siemień

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

podnosi, pozyczka 5 tysiecy tarcza, marpol rozkład jazdy 2021, domański zakrzewski palinka zarobki, dofinansowanie do wynagrodzenia, stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy gać, miasto w powiecie lidzbarskim, praca gizałki, ochronka w rudniku nad sanem, łódź łączy, ile łopat piachu na worek cementu na fundament, wniosek o rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach druk, urząd pracy nowy targ kontakt, księga identyfikacji wizualnej, urząd komunikacji złotów, koźla pełnia, 3.2.1 poir, urząd gminy dobrzyniewo duże, minister właściwy do spraw gospodarki, s17 garwolin kołbiel, skroty walut

yyyyy