W drodze do sukcesu – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-006/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Daleszyce

Wartość ogółem: 298878,4

Wydatki kwalifikowalne: 298878,4

Dofinansowanie: 298878,4

Dofinansowanie UE: 254046,64

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szczecna

NIP beneficjenta: 6572745690

Kod pocztowy: 26-015

Miejscowość: Szczecno

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

pup w środzie wlkp, mapa cieplna, tyb, ulga za gaz, niepoprawnie razem czy osobno, e usługi przykłady, tarcza dofinansowanie, efekt rosy na klatce schodowej, xvi lo tarnow, sila odc 152, wydział komunikacji kamień pomorski, dofinansowanie dla babci za opiekę nad wnukiem, nabór ekspertów, gotowy wniosek o dofinansowanie, dofinansowanie do niani 2021, wzór deklaracji, lotnisko cpk, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022, ncbir oferty pracy

yyyyy