W gminie Kotuń najważniejszy jest START.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-296/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Kotuń

Wartość ogółem: 169560

Wydatki kwalifikowalne: 169560

Dofinansowanie: 169560

Dofinansowanie UE: 144126

Nazwa beneficjenta: Gmina Kotuń

NIP beneficjenta: 8212394019

Kod pocztowy: 08-130

Miejscowość: Kotuń

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

konkursy e info, www wzp pl, jednojezdniowa, śmieszne teksty na powitanie, renata oszast ministerstwo finansów, rząd pionowych podpór krzyżówka, droga gierkówka mapa, skansen miniatur szlaku piastowskiego, unia europejska mapa 2021, klientelizm definicja, działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015, czy działalność gospodarcza wlicza się do urlopu

yyyyy