Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-111/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 73570

Wydatki kwalifikowalne: 73570

Dofinansowanie: 72070

Dofinansowanie UE: 62534,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa/Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej

NIP beneficjenta: 8191412811

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Szufnarowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

echo dnia kielce gazeta codzienna, mokotowska 15, porozumienie wzor, minister właściwy do spraw gospodarki, open pozyczka, gimnazjum annopol, pszok kobyłka, powiatowy urząd pracy w dąbrowie tarnowskiej, słownik polsko polski, eopieka, podaj trzy przykłady ułatwień dla osób starszych, korsil osielsko, olsztyn dworzec główny, dopłaty dla małych gospodarstw, noniewicza 42a suwałki, pożyczka 300 zł, pożyczki prywatne poznań, 2021 euro, park zdrojowy muszyna, programy pł, typy państw

yyyyy