W Kaletach też mam szanse!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-203/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Kalety

Wartość ogółem: 107982,12

Wydatki kwalifikowalne: 107982,12

Dofinansowanie: 107982,12

Dofinansowanie UE: 91784,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Kalety

NIP beneficjenta: 6452509863

Kod pocztowy: 42-660

Miejscowość: Kalety

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/30/2013

wiaodmości, wyrazy na sylabę wio, urząd marszałkowski województwa podlaskiego, zmiany od 19 kwietnia, gimnazjum stara dąbrowa

yyyyy