W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-143/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Wartość ogółem: 704630

Wydatki kwalifikowalne: 704630

Dofinansowanie: 693930

Dofinansowanie UE: 598935,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziszów Małopolski

NIP beneficjenta: 8181584373

Kod pocztowy: 39-120

Miejscowość: Sędziszów Młp.

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

bon na szkolenie suwałki, firmy w lublinie, stroną, od kiedy przybywa dnia 2018, wydział komunikacji żyrardów zapisy, wyszukiwarka kodów cpv, wyjątkiem, dotacja na rozwój działalności, prof sagan, recepty online nfz, turystyka gov pl, miners wałbrzych, niestety pisownia, gospodarka ue, raport dostępności, kup za 2018, awaria prądu drawsko pomorskie, w jakich gałęziach przemysłu wykorzystuje się roboty podaj trzy przykłady, kk skrot, poniesiona w imię wartości

yyyyy