W krainie beztroski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-036/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Dębnica Kaszubska

Wartość ogółem: 754234,19

Wydatki kwalifikowalne: 754234,19

Dofinansowanie: 731234,19

Dofinansowanie UE: 641099,06

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębnica Kaszubska/Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza

NIP beneficjenta: 8392192397

Kod pocztowy: 76-248

Miejscowość: Dębnica Kaszubska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

promyk nadziei 98, premier wasiak, polska linie kolejowe, dofinansowanie szkoleń 2021, parafia farna ostrzeszów, www przeglądarka skierowań nfz, po infrastruktura i środowisko, serwis informacyjny program informacyjny, firmy inwestycyjne, monitor postepu, na osi pl, speedup venture capital group, internet explorer nie działa windows xp, umwo opole, centrum medyczne 4m, male ogrodki, powiaty przygraniczne z ukraina, art. 15zze4, i lo w bochni

yyyyy