Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-030/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Gmina: Nowa Wieś Lęborska

Wartość ogółem: 285391,76

Wydatki kwalifikowalne: 285391,76

Dofinansowanie: 242583

Dofinansowanie UE: 206195,55

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne przedszkole Michałkowo

NIP beneficjenta: 8411528103

Kod pocztowy: 84-300

Miejscowość: Mosty

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

ćwiczenia czynne w odciążeniu, mops olsztyn, europa sa, dotacja dla bezrobotnych 2021, załączonym, zapisz krócej 3√75, 5 tys dla firm jednoosobowych

yyyyy