W naszym gimnazjum- więcej, lepiej, ciekawiej …

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-006/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina:

Wartość ogółem: 254169

Wydatki kwalifikowalne: 254169

Dofinansowanie: 216043,65

Dofinansowanie UE: 183637,1

Nazwa beneficjenta: CE LINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6783144332

Kod pocztowy: 31-620

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015

lista obecności 2022 – wzór, plac społeczny, dokonaj podziału substancji leczniczych ze względu na efekt działania lub metodę otrzymywania, info płońsk, wniosek o zaliczke, mops orneta, teksty ktore go rozpala, pup gniezno praca, inwestycji

yyyyy