W naszym przedszkolu zabawa na sto dwa, hura!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-017/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Gmina: Niechanowo

Wartość ogółem: 154111

Wydatki kwalifikowalne: 154111

Dofinansowanie: 154111

Dofinansowanie UE: 130994,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Niechanowo

NIP beneficjenta: 7842297636

Kod pocztowy: 62-220

Miejscowość: Niechanowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

co może służyć nam pomocą w zrobieniu rachunku sumienia, praca krajenka, pup opole, mops kraśnik, kwalifikacjewzawodzie, likwidacją barier architektonicznych łazienka 2021, skarga do wsa termin, flaga europy, organy wykonawcze, urząd marszałkowski białystok, koronawirus 20 pazdziernika 2021, praca ngo warszawa, rss, gazeta kolobrzeska, dobra integracja, jak sie pisze nie dobrze, via carpatia polska, urząd wojewódzki bielsko, regułą prawej ręki w ruchu drogowym

yyyyy