Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-043/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Grodków

Wartość ogółem: 355307,36

Wydatki kwalifikowalne: 355307,36

Dofinansowanie: 302011,26

Dofinansowanie UE: 256709,57

Nazwa beneficjenta: Usługi Edukacyjne s.c. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk, Ewa Ząbkowska

NIP beneficjenta: 7471702627

Kod pocztowy: 49-200

Miejscowość: Grodków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

pizzeria trzcinna, kod dostępu do recepty, prywatna straż pożarna, urząd pracy ostrowiec, pompa podnośnika c 360 słabo podnosi, niezbędne, co to jest ekspansja, tadeusz brzozowski nauczyciel tychy, uchwała o przechowywaniu dokumentów po likwidacji wzór, gęstość zaludnienia w danym państwie oblicza się dzieląc, porozumienie w sprawie korekt wzór, gdynia lublin pkp, formularz zgłoszeniowy do programu, buglo cennik, klasa działalności pkd pomoc de minimis, praca łęczna pup, pup stg oferty pracy, zawsze horyzontalny, bytom ulice

yyyyy