W przedszkolu Kubusia uśmiechnięta dzieci buzia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-029/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Puszczykowo

Wartość ogółem: 584975,05

Wydatki kwalifikowalne: 584975,05

Dofinansowanie: 497228,79

Dofinansowanie UE: 422644,47

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka

NIP beneficjenta: 7851429474

Kod pocztowy: 62-040

Miejscowość: Puszczykowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

wzor na ek, wyniki glosowania fundusz odbudowy, rozmiar opony rowerowej określa się za pomocą średnicy i grubości, podręcznik frascati, fundusz nowa europa, forum prawne egzamin radcowski 2017, na pieczątce przedsiębiorstwa powinno się znaleźć przynajmniej, cit-8 wersja 31 interaktywna, www mojregion eu, gov.pl koronawirus, konkurs chopinowski 2025

yyyyy