W przedszkolu weselej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-212/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Szudziałowo

Wartość ogółem: 387167,5

Wydatki kwalifikowalne: 387167,5

Dofinansowanie: 340447,5

Dofinansowanie UE: 329092,38

Nazwa beneficjenta: Gmina Szudziałowo

NIP beneficjenta: 5451001228

Kod pocztowy: 16-113

Miejscowość: Szudziałowo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

ośrodek pomocy społecznej świętochłowice, powroty łowicz, napisz jakie działania mogłyby twoim zdaniem rozwiązać kryzys, energa bartoszyce, górnik iwonicz zdrój basen,, praca powidz, dofinansowania z urzędu pracy 2021

yyyyy