W przyszłość z e-książką

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-718/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Łapy

Wartość ogółem: 240519,4

Wydatki kwalifikowalne: 240519,4

Dofinansowanie: 240519,4

Dofinansowanie UE: 204441,49

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Łapach/ Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łapach

NIP beneficjenta: 9660594074

Kod pocztowy: 18-100

Miejscowość: Łapy

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

limanowskiego 3 wałbrzych, jak obliczyć spadek obrotów, mazowiecki fundusz zdrowia, wnioski.mazowiecki, dokument nie został zaadresowany epuap, pomoc dla samozatrudnionych 2021, www urząd pracy ostrów wlkp, ebs zabkowice slaskie pl, stan po koce potocznie, biuro pracy bochnia, drogi w polsce 2021, budynki użyteczności publicznej definicja, jakie korzyści wynikały dla polaków z rezultatu i wojny światowej, operacja zwiększenia wzrostu, otwarte drzwi, art.52, ich lepsze jutro, parkowa gołdap, gmina milanówek, ustawa o ochronie języka polskiego

yyyyy