W świecie multimediów – poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-262/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 455943,12

Wydatki kwalifikowalne: 455943,12

Dofinansowanie: 455943,12

Dofinansowanie UE: 387551,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Mysłowice / II Liceum Ogólnokształcące im Powstańców Śląskich w Mysłowicach

NIP beneficjenta: 2220832241

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

krwionośne obwodnice, urzad pracy brzeg, geneva trust polska opinie, szkolenia darmowe, polskie państwo podziemne organizacja i formy działania, fundusze norweskie dla kogo, załącznik nr 12 do ustawy o vat, przedstaw zasadę zrównoważonego rozwoju, wpisz w wyznaczone miejsca nazwy właściwych grup społecznych, polska w unii europejskiej korzyści, www.nfz.gov.pl skierowania, podręcznik budowania z gliny pdf, pytania dotyczące zasad które obowiązują rowerzystów, ukryte miejsca na opolszczyźnie, substancja niebezpieczna dla środowiska, komórka 2004 cda

yyyyy