W trosce o jakość życia – baw się i ucz się

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-230/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Będzin

Wartość ogółem: 232895,09

Wydatki kwalifikowalne: 232895,09

Dofinansowanie: 232895,09

Dofinansowanie UE: 197960,83

Nazwa beneficjenta: Powiat/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie

NIP beneficjenta: 6251583597

Kod pocztowy: 42-500

Miejscowość: Będzin

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński / Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/6/2009

Data zakończenia realizacji: 5/5/2011

lidl al krakowska 253, duch starej kamienicy scenariusz lekcji, zatrudnienie babci jako niani 2020, art 96 ust 9a pkt 2, wysokość drogi ewakuacyjnej, sala konferencyjna bielsko biała, rozporządzenie 15 grudnia 2021, dofinansowanie do centralnego ogrzewania, prawo zamówień publicznych 2004, zbiornik serwis, granica kołbaskowo aktualnie, do przechowywania dokumentów, mojarodzina.pl, cnc kursy, krs-z20 elektronicznie

yyyyy