W trosce o lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-245/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Ciechanowiec

Wartość ogółem: 92110

Wydatki kwalifikowalne: 92110

Dofinansowanie: 92110

Dofinansowanie UE: 78293,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciechanowiec

NIP beneficjenta: 7221004454

Kod pocztowy: 18-230

Miejscowość: Ciechanowiec

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

myśl dariusza szymca, życie definicja, msp regulamin, horyzont nieruchomości, legnica województwo, komfort taxi tczew, polska pkb na jednego mieszkańca

yyyyy