W trosce o lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-111/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Nałęczów

Wartość ogółem: 732608

Wydatki kwalifikowalne: 732608

Dofinansowanie: 645208

Dofinansowanie UE: 622716,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Nałęczów

NIP beneficjenta: 7162656792

Kod pocztowy: 24-150

Miejscowość: Nałęczów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 8/16/2013

polska wirus, notatka informacyjna przykład, wincentego witosa 32, kropki na jezyku, wyspy europejskie, czy r, dbfo białołęka, rozporzadzenie 15 grudnia 2021 covid, 276 kk, mama bydgoszcz, kraków jakie to województwo, ustawa covidowa 2020

yyyyy