W trosce o lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-009/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Dwikozy

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacyjne imienia Zawiszy Czarnego

NIP beneficjenta: 8641949156

Kod pocztowy: 27-620

Miejscowość: Dwikozy

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

o jakich relacjach między dobrem jednostkowym a dobrem wspólnym jest mowa w tekście, w hurtowni było 317 kg jabłek, wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności, ku gwiazdom, biznes online 2021, pt 72, mops hrubieszów, finansowanie projektów, gierkówka mapa, gops kurzętnik, numer dowodu zakupu na fakturze, szpital powiatowy zawiercie, ue jelenia góra, listu, programowi

yyyyy