W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-020/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Golina

Wartość ogółem: 498131

Wydatki kwalifikowalne: 498131

Dofinansowanie: 464231

Dofinansowanie UE: 423411,35

Nazwa beneficjenta: Urząd Miejski w Golinie/Szkoła Podstawowa w Radolinie

NIP beneficjenta: 6652483996

Kod pocztowy: 62-590

Miejscowość: Radolina

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

rynek szczytno, skorupki kłobuck, powiatowy urząd pracy jarosław, opieka pielęgniarska nad pacjentem geriatrycznym, kredyt na dzialalnosc, drabina partycypacji, nieruchomości małopolskie, www.tygodnik nowy, budowa biedronki w czosnowie, wsparcie dla przedsiębiorców, trafila, krajowy fundusz szkoleniowy 2019, planowane inwestycje mieszkaniowe warszawa 2020, fryzjer włodawa, zlobek 22, 1303/2013, dolnego slaska

yyyyy