Wakacyjne Przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-174/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Przecław

Wartość ogółem: 53353,33

Wydatki kwalifikowalne: 53353,33

Dofinansowanie: 52483,67

Dofinansowanie UE: 45350,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław

NIP beneficjenta: 8171979911

Kod pocztowy: 39-320

Miejscowość: Przecław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/16/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2008

technikum nr 4 nowy sącz, przedszkole 33 lublin, lista, powiatowy urząd pracy gryfice, pierwsza firma, koszty bezpośrednie przykłady, poznan wojewodztwo

yyyyy