Warsztaty językowe w szkołach z powiatu rzeszowskiego szansą na lepszy start w dorosłe życie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-189/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina:

Wartość ogółem: 284127,81

Wydatki kwalifikowalne: 284127,81

Dofinansowanie: 284127,81

Dofinansowanie UE: 241508,64

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji Lingua

NIP beneficjenta: 6782458904

Kod pocztowy: 35-112

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

stopa inwestycji, mojarodzina pl, nowa ustawa o psach, rejestracja ww jakie miasto, list zachęcający do współpracy wzór, zs kleszczewo, perspektywa po angielsku, skorzystaj z danych w tabeli i odpowiedz w przypadku, pb 3, oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania wzór

yyyyy