Warto dorastać w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-119/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 90865,01

Wydatki kwalifikowalne: 90865,01

Dofinansowanie: 89289,01

Dofinansowanie UE: 77235,26

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisko Dolne/Szkoła Podstawowa w Chodaczowie

NIP beneficjenta: 8161024168

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Chodaczów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

prowadzić szkolenie po angielsku, przedszkole nr 3 zawadzkie, poslka slowacja, europejski fundusz społeczny 2014 2020, wypożyczalnia sprzętu medycznego sosnowiec, i urząd skarbowy w bydgoszczy, mapa podlasia z miastami

yyyyy