Wczesna edukacja drogą do sukcesu-otwarcie punktu przedszkolnego w miejscowści Kania w Gminie Chociwel

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-011/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Chociwel

Wartość ogółem: 430538

Wydatki kwalifikowalne: 430538

Dofinansowanie: 385538

Dofinansowanie UE: 365957,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Chociwel

NIP beneficjenta: 8542230953

Kod pocztowy: 73-120

Miejscowość: Chociwel

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

znak interpunkcyjny, komfort pulawska, slownik polsko angieslki, wytyczne dla szkół od września, jak powiększyć ikony w telefonie, projekt inwestycyjny, ustawa covid-19, kuźnia mocy mikołów, oświadczenie o niestosowaniu rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r wzór, chemar armatura, rodzaje materiałów wybuchowych, ministerstwo transportu, dawniej poszukiwacz przygód

yyyyy