Wczesna edukacja-prawidłowy rozwój

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-011/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina:

Wartość ogółem: 597445,6

Wydatki kwalifikowalne: 597445,6

Dofinansowanie: 597445,6

Dofinansowanie UE: 507828,76

Nazwa beneficjenta: Nowa Edukacja Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9721188843

Kod pocztowy: 60-693

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

droga wojewódzka oznaczenie, inwestycje kolejowe do 2023, poludniowa obwodnica warszawy, kurs euro 29.09.2021, nagłówek pisma, na mapie zaznaczono granice państw oraz trasę podróży turysty, żadnymi, kolejnosc po ang, poziomy gotowości technologicznej, realizacja czeku z usa 2020

yyyyy