Wczesna edukacja przedszkolna – lepszy start w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-071/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Jodłowa

Wartość ogółem: 379897,5

Wydatki kwalifikowalne: 379897,5

Dofinansowanie: 374157,5

Dofinansowanie UE: 322912,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Jodłowa

NIP beneficjenta: 8722220502

Kod pocztowy: 39-225

Miejscowość: Jodłowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

strasburg parlament, soli lub widzów krzyżówka, godów (województwo śląskie), jak narysować znak nakaz zachowania ciszy, pokój numer 309 odcinek 18 cz 1, źródła energii odnawialne, zasady horyzontalne, ue flag

yyyyy