Wdrożenie programów rozwojowych w Gimnazjum w Przemkowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-041/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Przemków

Wartość ogółem: 611970,96

Wydatki kwalifikowalne: 611970,96

Dofinansowanie: 611970,96

Dofinansowanie UE: 520175,32

Nazwa beneficjenta: Gmina Przemków

NIP beneficjenta: 6931007929

Kod pocztowy: 59-170

Miejscowość: Przemków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ile polska wpłaca do unii, urzad pracy sandomierz, hospicjum domowe dla kogo, jak zmniejszyć ekran w laptopie, odpady net, nowe wytyczne 21 kwietnia, ulga dla średniozamożnych, projekt dana 3, mama 2020, podział strony, gatekeeping definicja, polska-slowacja, drogi dom, rewitalizacja włocławek, i tak po prostu odcinek 3, wup lodz, wiadomości europa

yyyyy