Wejherowskie Przedszkolaki – RÓWNE Dzieciaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-026/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Wejherowo

Wartość ogółem: 1118741,18

Wydatki kwalifikowalne: 1118741,18

Dofinansowanie: 950930

Dofinansowanie UE: 808290,5

Nazwa beneficjenta: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego POWSZECHNA EDUKACJA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5871698621

Kod pocztowy: 84-100

Miejscowość: Puck

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

info podatkowe, zsp2 inowrocław, urzad pracy golub, poznań zus, jak rozpocząć działalność gospodarczą, zamówienie z wolnej ręki wzór 2021, ewaluacja lekcji w edukacji wczesnoszkolnej, okręgowy urząd miar w bydgoszczy, andrzej zaucha wzrost, kantor ferio konin, 26 czerwca 2019, przy poniższych odcinkach podano ich długości, indeksacja cen mieszkań co to znaczy, targi w dubaju 2022, czechy turystyka, nowoczesną endoproteza kolana cena, fundusz dla odmiany, niepełnosprawni bez kolejki ustawa

yyyyy