Welcome to EU KIDS!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-124/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Gmina: M. Sopot

Wartość ogółem: 299980

Wydatki kwalifikowalne: 299980

Dofinansowanie: 254983

Dofinansowanie UE: 216735,55

Nazwa beneficjenta: INTERNATIONAL COLLEGE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5861033937

Kod pocztowy: 80-264

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/30/2013

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015

odkrycie archeologiczne, #NAZWA?, języka, młody rolnik 2021 na co można przeznaczyć pieniądze, powiatowy urząd pracy kwidzyn, szkolenie dla nauczycieli przedszkola, orew emedea, urząd pracy słupca, województwa lista, awaria prądu drawsko pomorskie

yyyyy