Wesoła zabawa w Niezapominajce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-045/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina:

Wartość ogółem: 452039,76

Wydatki kwalifikowalne: 452039,76

Dofinansowanie: 438916,06

Dofinansowanie UE: 384233,8

Nazwa beneficjenta: Przedszkole nr 15 w Gdańsku

NIP beneficjenta: 9570519502

Kod pocztowy: 80-433

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

warka warszawa pkp, osobowość graniczna, zst janów, konflikty w pracy pdf, wesolo nam, miłoradz, solid edge 3d, osehero, wspólnoty mieszkaniowe ustawa, osrodek kształcenia podyplomowego pielęgniarek położnych w rzeszowie, polityka logo, skorzystaj, www urzedow pl

yyyyy