Wesołe przedszkola-modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-061/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat lidzbarski

Gmina: Lidzbark Warmiński

Wartość ogółem: 375184,78

Wydatki kwalifikowalne: 375184,78

Dofinansowanie: 375184,78

Dofinansowanie UE: 318907,06

Nazwa beneficjenta: Gmina Lidzbark Warmiński

NIP beneficjenta: 7431862715

Kod pocztowy: 11-100

Miejscowość: Lidzbark Warmiński

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat lidzbarski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

ile za godzinę opieki nad dzieckiem 2020, strzałki wskazują sąsiadów 2 rzeczypospolitej, nieobowiązkowe dodatki do wynagrodzenia, podaj odpowiednie założenia i wykonaj działanie. oblicz wartości otrzymanego wyrażenia, zdrowotne 2020, bon na cyfryzację kiedy wyniki

yyyyy