Wesołe przedszkolaki w Gminie Gizałki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-073/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Gmina: Gizałki

Wartość ogółem: 447603,35

Wydatki kwalifikowalne: 447603,35

Dofinansowanie: 380462,84

Dofinansowanie UE: 380462,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Gizałki

NIP beneficjenta: 6080101633

Kod pocztowy: 63-308

Miejscowość: Gizałki

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/28/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

przeciwnowotworowe, waidomosci, wesolo nam, nasłonecznienie w polsce 2018, w ilu krajach jest euro, statek do przewozu kopalin użytecznych, rozporządzenie 651/14, fika opole, dom wczasów dziecięcych kościelisko

yyyyy