Wesołe przedszkolaki w Gminie Świątki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-028/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Świątki

Wartość ogółem: 525391,58

Wydatki kwalifikowalne: 525391,58

Dofinansowanie: 446582,84

Dofinansowanie UE: 446582,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Świątki

NIP beneficjenta: 7393467507

Kod pocztowy: 11-008

Miejscowość: Świątki

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

rozmiar strony internetowej, poszukuje pawilonu warzywniczego do wynajecia w warszawie, 3 5 miliona euro ile to zł, pytania która z nas, dominika hebdowska, jak pisać, oddziaływanie po angielsku, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli ewaluacja, kredyt na firmę jednoosobową, ostateczne wezwanie do wywiązania się z umowy wzór, incydentalny, sum harmonogram wzp, poland prize, inea zwrot sprzętu, uwolnienie, dni dąbrowy górniczej 2019 kiedy

yyyyy