Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-063/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Trzebiatów

Wartość ogółem: 602426,53

Wydatki kwalifikowalne: 602426,53

Dofinansowanie: 512062,55

Dofinansowanie UE: 512062,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzebiatów

NIP beneficjenta: 8571004596

Kod pocztowy: 72-320

Miejscowość: TRZEBIATÓW

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

ztm 208 kielce, członkowie uni europejskiej, 6.2 bony na cyfryzację, słowacja turystyka, s19 niedrzwica kraśnik, projekty inwestycyjne, drastyczne ciecie tui, na umieszczonym obok wykresie przedstawiono strukturę wieku i płci ludności polski w 2016, biuro pracy strzelce opolskie, zacznij od nowa, zastanów się jakie zawody wykonują osoby ukazane na zdjęciach, 1,1, głosowanie w sprawie funduszu odbudowy, gok w babiaku, polskie mosty

yyyyy