Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-077/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Gmina: Ryn

Wartość ogółem: 649599,58

Wydatki kwalifikowalne: 649599,58

Dofinansowanie: 599845

Dofinansowanie UE: 552159,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Ryn

NIP beneficjenta: 8451006925

Kod pocztowy: 11-520

Miejscowość: Ryn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

tester twardości wody media expert, mops koszalin, koronawirusy, wt 2021 kogo obowiązuje, czy bialorus weszla na ukraine, komputronik galeria mokotow, szkoła podstawowa nr 17 nowy sącz, których wód jest więcej postaw znak lub, butw bytom, małopolska wrocław

yyyyy