Wesołe Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-239/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Mały Płock

Wartość ogółem: 1985414

Wydatki kwalifikowalne: 1985414

Dofinansowanie: 1687601,9

Dofinansowanie UE: 1687601,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Mały Płock

NIP beneficjenta: 2910179505

Kod pocztowy: 18-516

Miejscowość: Mały Płock

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

spalanie gazu ziemnego, lo kościuszki, elbląski, dotacje na nową firmę, uzdrowiska świętokrzyskie, centrum przesiadkowe pszczyna, portal beneficjenta warszawa, na rysunku przedstawiono graficznie siłę 2n, marcin konik, dzień dobry z tej strony, list intencyjny wzór współpraca pdf, śląskie zdrój część jeleniej góry krzyżówka, koszt pośredni, programy do zdalnego nauczania, w pewnej loterii wśród 150 losów, inwestycje przemysłowe, zaznacz działania dzięki którym pomimo wielu problemów gospodarczych, www.olesno.pl

yyyyy