Wesołe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-005/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Kruszyna

Wartość ogółem: 699923,72

Wydatki kwalifikowalne: 699923,72

Dofinansowanie: 689424,86

Dofinansowanie UE: 594935,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Kruszyna

NIP beneficjenta: 9490506733

Kod pocztowy: 42-282

Miejscowość: Kruszyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

zs1 jaworzno, wniosek o dofinansowanie, pomorskie idzie w it, kredyty dla małych firm, sm hutnik częstochowa, numer statystyczny choroby g54, gryfow.pl, z podanymi wyrazami skojarz rzeczowniki z przeczeniem nie i je zapisz, indywidualny plan wspierania mieszkańca domu pomocy społecznej wzór, korelacji, iulotki kaufland, księgowanie, urzędowe poświadczenie prawidłowości działania urządzenia, czarna malwa po ilu dniach okres, spółdzielnia mieszkaniowa centrum bytom, jak ustawić stronę startową google w mozilli, unia europejska informacje

yyyyy