Wesołe Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-071/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Mniów

Wartość ogółem: 479950,64

Wydatki kwalifikowalne: 479950,64

Dofinansowanie: 479950,64

Dofinansowanie UE: 407958,04

Nazwa beneficjenta: Gmina Mniów/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

NIP beneficjenta: 6581216057

Kod pocztowy: 26-080

Miejscowość: Mniów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

podmioty powiązane jednoosobową działalność gospodarczą, niemiecki odpowiednik cepik, urząd pracy w krotoszynie, praca pleszew pup, dotyczą, umowa o współpracę wzór, stacja kontroli pojazdów bedlno, dofinansowania do szkoleń, www.tauron-dystrybucja.pl (abc przyłączenia), sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich, ile zarabia niania 2018, inea promocje 2018, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019 białystok, rpo praca, parafia mąkowarsko, zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji, modernizacja linii kolejowych 2018, nie musisz więc nie idź

yyyyy