Wesołe Przedszkole – miejscem zabaw, nauki i odpoczynku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-045/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Zagnańsk

Wartość ogółem: 164346,08

Wydatki kwalifikowalne: 164346,08

Dofinansowanie: 161246

Dofinansowanie UE: 139694,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Zagnańsk

NIP beneficjenta: 9590925932

Kod pocztowy: 26-050

Miejscowość: Zagnańsk

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/2/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011

kwantowy system finansowy, plac wolności warszawa, wynik wyszukiwania, dotacja na działalność pozarolniczą 2021, rekrutacja uzupełniająca, urzad pracy kluczbork, nawara serwis, chopin

yyyyy