Wesołe Przedszkole szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-073/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Hajnówka – miasto

Wartość ogółem: 61567

Wydatki kwalifikowalne: 61567

Dofinansowanie: 58727

Dofinansowanie UE: 52331,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Hajnówka

NIP beneficjenta: 6030006341

Kod pocztowy: 17-200

Miejscowość: Hajnówka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 3/15/2010

uzupełnij rozkład jazdy pociągów na trasie łódź warszawa, innogy jubilerska, zabielski budowa film, pożyczki na kształcenie, polska szczepienia covid

yyyyy