Wesołe przedszkole-uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-048/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Mszana

Wartość ogółem: 874039,02

Wydatki kwalifikowalne: 874039,02

Dofinansowanie: 742933,17

Dofinansowanie UE: 742933,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Mszana / Gminne Przedszkole w Mszanie

NIP beneficjenta: 6471773271

Kod pocztowy: 44-325

Miejscowość: Mszana

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

zakres przetwarzania danych osobowych, dotacja na utrzymanie miejsc pracy, ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niezarejestrowanych, centrum kultury i sportu skawina, tzn plan, wpisz przymiotniki z partykułą nie zastosuj poprawną formę gramatyczną, daleka rodzina po angielsku, słupsk gdansk, bba akcje kurs, i co w związku z tym, s3 sulechów nowa sól, pup szamotuly, aneta rogowska, otwarcie dzialalnosci 2022, zawód na w, bezpieczne wakacje z gminą ełk 2018

yyyyy