„Wesołe Przedszkole” w Gruszkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-033/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Płaska

Wartość ogółem: 87381

Wydatki kwalifikowalne: 87381

Dofinansowanie: 85633,38

Dofinansowanie UE: 74273,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Płaska

NIP beneficjenta: 8461593261

Kod pocztowy: 16-326

Miejscowość: Płaska

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

utrata równowagi np. gospodarczej, wydział komunikacji w policach, krus janów lubelski, portal 2 poradnik, wybierz właściwe czasowniki, dołaczam, ogłoszenia ełk, urząd miasta poznania wydział działalności gospodarczej, centrum zdrowia dziecka oddziały, gus gov, pkb województw 2020, pup kozle, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa włocławek, konkursy info, pup.pila.pl

yyyyy