Wesołe przedszkole w Paszczynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-034/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 550820

Wydatki kwalifikowalne: 550820

Dofinansowanie: 542320

Dofinansowanie UE: 468197

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębica – Zespół Szkół w Paszczynie

NIP beneficjenta: 8722176008

Kod pocztowy: 39-207

Miejscowość: Brzeźnica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

urząd pracy braniewo, moje podręczniki, powiększ, ii lo w chrzanowie, jupi park sukcesja, flagi europejskie, granty pl, przychodnia nr 3 stalowa wola, policja starachowice, miast w polsce, leżąca na stole kulka działa na stół siłą o wartości f, darmowe kursy języka angielskiego z unii europejskiej 2022, coraz, covid 28 kwietnia, wzór umowy zamówienia publiczne 2021

yyyyy